Monitorul Oficial
nr. 853/21 septembrie 2005

Publicare
  1.   H.G. nr.1.075/15-09-2005 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.433/2004 privind aprobarea structurii organizatorice, a numărului maxim de posturi și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Oficiului Român pentru Adopții
A
  2.   H.G. nr.1.076/15-09-2005 
HOTĂRÂRE privind asistența acordată de statul român, cu titlu gratuit, pentru Afganistan, în vederea formării de specialiști în domenii de interes pentru acest stat
-
  3.   H.G. nr.1.077/15-09-2005 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 368/2005 privind aprobarea Programului Cercetare de Excelență CEEX
-
  4.   H.G. nr.1.078/15-09-2005 
HOTĂRÂRE privind suportul financiar acordat participanților români la Programul "LIFE-Natura" al Comunității Europene pentru anii 2005-2007
-
  5.   H.G. nr.1.079/15-09-2005 
HOTĂRÂRE privind modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 373/2004 pentru aprobarea schimbării denumirii amplasamentului obiectivului de investiții abandonat, situat în municipiul București, Bd. Unirii, sectorul 3, din "Centrul de Creație și Cultură - Cântarea României" în "Esplanada" și aprobarea programului prioritar de reconversie funcțională a acestuia și de finalizare a construcțiilor existente
A
  6.   H.G. nr.1.080/15-09-2005 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru finanțarea consultanței juridice și financiare aferente proiectului de parteneriat public-privat "Esplanada", precum și pentru cofinanțarea asistenței tehnice asigurată de grantul olandez administrat de Ministerul Finanțelor Publice
-
  7.   H.G. nr.1.081/15-09-2005 
HOTĂRÂRE privind trecerea unei construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
-
  8.   H.G. nr.1.082/15-09-2005 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al municipiului Vatra Dornei și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava
-


Vineri, 23 aprilie 2021, 16:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.