Monitorul Oficial
nr. 813/7 septembrie 2005

Publicare
  1.   D.C.C. nr.398/12-07-2005 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. III alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcționarilor publici și a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum și a personalului din organele autorității judecătorești, ale art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, ale art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, precum și ale art. 8 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004
-
  2.   H.G. nr.990/25-08-2005 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 190/2005 privind schimbarea regimului juridic al unui teren, aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în vederea realizării programului de construire de locuințe pentru personalul acestei instituții, precum și pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 570/2005 pentru modificarea regimului juridic al unui teren aflat în proprietatea privată a statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale
-
  3.   H.G. nr.991/25-08-2005 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului
-
  4.   H.G. nr.1.002/01-09-2005 
HOTĂRÂRE privind aprobarea renunțării la cetățenia română unor persoane
-
  5.   H.G. nr.1.004/01-09-2005 
HOTĂRÂRE privind acordarea cetățeniei române unor persoane
-
  6.   O. nr.1.153/772/12-08,24-08-2005 (M.F.P., M.A.I.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice și al ministrului administrației și internelor privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului administrației și internelor nr. 219/537/2005 pentru aprobarea componenței Comisiei de autorizare a jocurilor de noroc, cu modificările ulterioare
-
  7.   O. nr.1.259/31-08-2005 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 734/2004 privind stabilirea componenței comisiei de privatizare a Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A., modificat prin ordinele ministrului finanțelor publice nr. 805/2004, nr. 209/2005 și nr. 530/2005
-
Rectificare:
  8.   L. nr.220/06-07-2005 
LEGE privind ratificarea Protocolului adițional la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte, pentru a ține cont de aderarea Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia și Republicii Slovace la Uniunea Europeană, semnat la Bruxelles la 4 mai 2005
-


Vineri, 07 august 2020, 19:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.