Monitorul Oficial
nr. 793/31 august 2005

Publicare
  1.   O.G. nr.50/25-08-2005 
ORDONANȚĂ pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte și pentru aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea României de stat membru cu drepturi depline la Programul LEED al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE)
-
  2.   O.G. nr.51/25-08-2005 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap
A
  3.   O.G. nr.52/25-08-2005 
ORDONANȚĂ privind organizarea și desfășurarea activității de curierat pentru materialele NATO clasificate
V
  4.   H.G. nr.964/25-08-2005 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor
-
  5.   H.G. nr.968/25-08-2005 
HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului
-
  6.   H.G. nr.969/25-08-2005 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 466/1999 privind înființarea Centrului Regional pentru Managementul Resurselor de Apărare pe lângă Academia Aviației și Apărării Antiaeriene "Henri Coandă" din Brașov și a Hotărârii Guvernului nr. 1.027/2003 privind schimbarea denumirii Academiei de Înalte Studii Militare în Universitatea Națională de Apărare și unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea acesteia
-
  7.   H.G. nr.970/25-08-2005 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Finanțelor Publice în administrarea Ministerului Public - Parchetul Național Anticorupție
-


Vineri, 23 aprilie 2021, 16:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.