Monitorul Oficial
nr. 763/22 august 2005

Publicare
  1.   H.G. nr.894/04-08-2005 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecție a plantelor în vederea plasării pe piață și a utilizării lor pe teritoriul României
-
  2.   H.G. nr.927/11-08-2005 
HOTĂRÂRE privind recunoașterea Asociației Solidaritatea Umană ca fiind de utilitate publică
-
  3.   H.G. nr.928/11-08-2005 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei referitor la finanțarea Proiectului privind refacerea și consolidarea lucrărilor hidrotehnice distruse de inundațiile din aprilie-mai 2005 în județele Timiș și Caraș-Severin, semnat la București la 26 iulie 2005 și la Paris la 1 august 2005
-
  4.   H.G. nr.929/11-08-2005 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivelor de investiții cuprinse în Proiectul "Refacerea și consolidarea lucrărilor hidrotehnice afectate de inundațiile din aprilie-mai 2005 în județele Timiș și Caraș-Severin", finanțat printr-un credit extern acordat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și cofinanțat de la bugetul de stat
-
  5.   Decizie nr.416/18-08-2005 
DECIZIE privind eliberarea doamnei Marta Bănescu din funcția de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului Ministru
-
  6.   Decizie nr.417/18-08-2005 
DECIZIE privind suspendarea mandatului unui membru al Colegiului director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării
-
  7.   Decizie nr.418/18-08-2005 
DECIZIE privind numirea membrilor Consiliului de coordonare a activității de statistică
-
  8.   Decizie nr.420/18-08-2005 
DECIZIE privind promovarea temporară a domnului Mihail Vornicov în funcția publică de secretar general al Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor
-
  9.   Decizie nr.421/18-08-2005 
DECIZIE pentru eliberarea doamnei Roxana Rizoiu din funcția de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și de Agent guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului
-
  10.   Decizie nr.422/18-08-2005 
DECIZIE pentru numirea doamnei Beatrice Ramașcanu în funcția de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și de Agent guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului
-
  11.   O. nr.73/15-08-2005 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind înregistrarea exploatațiilor care dețin găini ouătoare
V


Sâmbătă, 11 iulie 2020, 18:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.