Monitorul Oficial
nr. 723/10 august 2005

Publicare
  1.   H.G. nr.809/14-07-2005 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerințelor esențiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecție și a condițiilor pentru introducerea lor pe piață
A
  2.   H.G. nr.866/28-07-2005 
HOTĂRÂRE privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui drum situat în comuna Berești-Meria, județul Galați
-
  3.   H.G. nr.867/28-07-2005 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor imobile aflate în administrarea Ministerului Finanțelor Publice
-
  4.   H.G. nr.868/28-07-2005 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală - Autoritatea Națională a Vămilor în domeniul public al comunei Băcia și în administrarea Consiliului Local al Comunei Băcia, județul Hunedoara
-
  5.   O. nr.140/28-07-2005 (A.N.I.M.M.C.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului național multianual pe perioada 2005-2008 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii
-
  6.   O. nr.146/29-07-2005 (O.N.P.C.S.B.)
ORDIN al președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pentru aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor"
A
  7.   O. nr.450/01-08-2005 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului economiei și comerțului pentru modificarea unei sintagme din prescripțiile tehnice aprobate prin ordinele inspectorului de stat șef al Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat nr. 189/2004, 190/2004, 191/2004, 192/2004 și 193/2004
-
  8.   O. nr.1.254/27-07-2005 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 118/2003 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind condițiile de avizare a documentațiilor tehnice pentru obiectivele aflate în zone cu servituți aeronautice civile RACR - CADT, ediția 02/2003
A
  9.   H. nr.51/27-07-2005 (C.A.F.R.)
HOTĂRÂRE privind atribuirea calității și a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar persoanelor fizice care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat
-


Vineri, 23 aprilie 2021, 18:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.