Monitorul Oficial
nr. 612/14 iulie 2005

Publicare
  1.   L. nr.69/31-03-2005 
LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2001 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă
-
  2.   D. nr.184/30-03-2005 
DECRET privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2001 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă
i
  3.   L. nr.222/11-07-2005 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2005 pentru abrogarea Legii nr. 579/2004 privind autorizarea Ministerului Justiției de a vinde locuințele de serviciu pe care le are în administrare și a Hotărârii Guvernului nr. 2.425/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare de către Ministerul Justiției a prevederilor Legii nr. 579/2004 privind autorizarea Ministerului Justiției de a vinde locuințele de serviciu pe care le are în administrare
-
  4.   D. nr.599/08-07-2005 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2005 pentru abrogarea Legii nr. 579/2004 privind autorizarea Ministerului Justiției de a vinde locuințele de serviciu pe care le are în administrare și a Hotărârii Guvernului nr. 2.425/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare de către Ministerul Justiției a prevederilor Legii nr. 579/2004 privind autorizarea Ministerului Justiției de a vinde locuințele de serviciu pe care le are în administrare
i
  5.   L. nr.223/11-07-2005 
LEGE pentru modificarea și completarea alin. (3) al art. 104 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
-
  6.   D. nr.600/08-07-2005 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea alin. (3) al art. 104 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
i
  7.   D.C.C. nr.245/10-05-2005 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 79 alin. (1) teza întâi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, precum și a ordonanței în integralitatea sa
V
  8.   H.G. nr.654/07-07-2005 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Apărării Naționale din România și Ministerul Apărării din Republica Croația privind colaborarea în domeniul pregătirii personalului militar și civil pe bază de reciprocitate, semnat la București la 27 aprilie 2005
-
  9.   O. nr.315/01-07-2005 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 623/2004 privind legitimațiile eliberate executorilor fiscali care duc la îndeplinire măsurile asigurătorii și efectuează procedura de executare silită a creanțelor fiscale
A
  10.   O. nr.948/04-07-2005 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 343/2005 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili
A
  11.   O. nr.4.526/08-07-2005 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului educației și cercetării privind aprobarea listei nominale suplimentare a beneficiarilor Legii nr. 269/2004, pentru anul 2005, rezultată în urma analizării contestațiilor depuse de către solicitanți
-


Marți, 28 ianuarie 2020, 07:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.