Monitorul Oficial
nr. 495/13 iunie 2005

Publicare
  1.   D.C.C. nr.141/15-03-2005 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 725 alin. 4 din Codul de procedură civilă și ale art. II alin. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă
V
  2.   D.C.C. nr.230/21-04-2005 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 371 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
V
  3.   H.G. nr.504/01-06-2005 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor bunuri, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Culturii și Cultelor în administrarea Complexului Național Muzeal "Astra" Sibiu
i
  4.   Decizie nr.355/01-06-2005 
DECIZIE pentru modificarea statului de funcții al Secretariatului General al Guvernului
i
  5.   O. nr.54/01-06-2005 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor ce stabilește standarde armonizate privind testarea pentru anumite reziduuri în produse de origine animală importate din țări terțe
V
  6.   O. nr.102/27-05-2005 (A.N.I.M.M.C.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind Procedura de avizare pentru conformitatea statutului asociațiilor sau uniunilor județene/naționale de societăți cooperative cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației
A
  7.   O. nr.392/01-06-2005 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru modificarea art. 1 din Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 391/2003 privind predarea spre exploatare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a statului, care face obiectul vânzării de către Regia Națională a Pădurilor, cu modificările ulterioare
-


Vineri, 23 aprilie 2021, 18:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.