Monitorul Oficial
nr. 474/3 iunie 2005

Publicare
  1.   D.C.C. nr.185/29-03-2005 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistenței medicale, medicamentelor și protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale
V
  2.   H.G. nr.460/19-05-2005 
HOTĂRÂRE privind conținutul, etapele, condițiile de finanțare, publicare și distribuire a Buletinului procedurilor de reorganizare judiciară și faliment
-
  3.   H.G. nr.478/26-05-2005 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
i
  4.   H.G. nr.480/26-05-2005 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Mediului și Gospod„ririi Apelor în administrarea Ministerului Educației și Cercetării, pentru Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
i
  5.   O. nr.243/402/22-04,19-04-2005 (M.A.P.D.R., M.S.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului sănătății privind aprobarea normelor tehnice de producere, prelucrare, procesare și comercializare a plantelor medicinale și aromatice
-


Vineri, 23 aprilie 2021, 16:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.