Monitorul Oficial
nr. 387/9 mai 2005

Publicare
  1.   L. nr.98/03-05-2005 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
-
  2.   D. nr.340/28-04-2005 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
i
  3.   L. nr.99/03-05-2005 
LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2004 privind acordarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unui împrumut Societății Comerciale "Tractorul UTB" - S.A. Brașov
-
  4.   D. nr.341/28-04-2005 
DECRET privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2004 privind acordarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unui împrumut Societății Comerciale "Tractorul UTB" - S.A. Brașov
i
  5.   D.C.C. nr.155/17-03-2005 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
V
  6.   H.G. nr.376/28-04-2005 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Listei cuprinzând echipamentul complex pentru procesarea deșeurilor siderurgice, scutit de la plata taxelor vamale și a taxei pe valoarea adăugată
-
  7.   H.G. nr.377/28-04-2005 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării "aționale în domeniul public al orașului Breaza și în administrarea »onsiliului Local al Orașului Breaza, județul Prahova
i
  8.   H.C.S.M. nr.146/26-04-2005 
HOTĂRÂRE privind modificarea Regulamentului de ordine interioară a instanțelor judecătorești
A


Vineri, 23 aprilie 2021, 18:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.