Monitorul Oficial
nr. 378/5 mai 2005

Publicare
  1.   L. nr.100/03-05-2005 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2005 privind creșterile salariale aplicabile magistraților și altor categorii de personal din sistemul justiției pentru anul 2005
-
  2.   D. nr.342/28-04-2005 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2005 privind creșterile salariale aplicabile magistraților și altor categorii de personal din sistemul justiției pentru anul 2005
i
  3.   L. nr.101/03-05-2005 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2005 pentru modificarea alin. (1) al art. 6 din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale
-
  4.   D. nr.343/28-04-2005 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2005 pentru modificarea alin. (1) al art. 6 din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale
i
  5.   L. nr.103/03-05-2005 
LEGE pentru înființarea comunei Valea Teilor prin reorganizarea comunei Izvoarele, județul Tulcea
-
  6.   D. nr.345/28-04-2005 
DECRET privind promulgarea Legii pentru înființarea comunei Valea Teilor prin reorganizarea comunei Izvoarele, județul Tulcea
i
  7.   D.C.C. nr.163/22-03-2005 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor pct. 7, în ceea ce privește art. 14 alin. (1), al articolului unic din Legea nr. 241/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe
V
  8.   H.G. nr.375/28-04-2005 
HOTĂRÂRE privind trecerea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Aeroclubului României în domeniul public al județului Hunedoara și în administrarea Consiliului Județean Hunedoara
i


Vineri, 23 aprilie 2021, 16:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.