Monitorul Oficial
nr. 263/30 martie 2005

Publicare
  1.   D.C.C. nr.105/22-02-2005 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 77, art. 78 alin. (8), art. 781, art. 80 alin. (1), art. 81, 168 și 194 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
V
  2.   O.U.G. nr.24/24-03-2005 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
A
  3.   D. nr.1.078/09-11-2005 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2005 pentru modificarea art. 48 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăților comerciale aflate în portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrația Participațiilor Statului și consolidarea unor privatizări
i
  4.   D. nr.1.083/09-11-2005 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2005 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
i
  5.   D. nr.1.160/25-11-2005 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea și funcționarea Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
i
  6.   D. nr.1.162/25-11-2005 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 128/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului Informatic Național de Semnalări
i


Duminică, 07 iunie 2020, 09:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.