Monitorul Oficial
nr. 248/24 martie 2005

Publicare
  1.   L. nr.41/17-03-2005 
LEGE pentru ratificarea Convenției privind Institutul Forestier European, adoptată la Joensuu, Finlanda, la 28 august 2003
-
  2.   D. nr.128/16-03-2005 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției privind Institutul Forestier European, adoptată la Joensuu, Finlanda, la 28 august 2003
i
  3.   D.C.C. nr.89/10-02-2005 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 42 alin. (1), art. 50 alin. (1) și ale art. 51 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
V
  4.   H.G. nr.187/09-03-2005 
HOTĂRÂRE privind transmiterea cu plată a unui imobil din proprietatea privată a Companiei Naționale "Aeroportul Internațional Henri Coandă - București" - S.A. în domeniul public al statului și în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor
i
  5.   O. nr.204/69/16-03-2005 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Listei prețurilor de referință corespunzătoare categoriilor și tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
-
  6.   O. nr.11/21-03-2005 (C.N.V.M.)
ORDIN pentru aprobarea Regulamentului nr. 2/2005 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
A


Duminică, 29 martie 2020, 19:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.