Monitorul Oficial
nr. 247/24 martie 2005

Publicare
  1.   H.G. nr.178/09-03-2005 
HOTĂRÂRE privind modificarea unor acte normative în vederea stabilirii sediului Regiei Autonome "Editura Didactică și Pedagogică"
-
  2.   H.G. nr.179/09-03-2005 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 8 octombrie 2004 și la Zagreb la 3 noiembrie 2004 între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare la Acordul de asistență financiară nerambursabilă dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare din fondurile Facilității globale de mediu (FGM) pentru finanțarea Proiectului "Managementul conservării biodiversității", semnat la Washington la 17 iunie 1999
-
  3.   H.G. nr.180/09-03-2005 
HOTĂRÂRE privind transmiterea, fără plată, a unui teren din domeniul privat al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul privat al orașului Videle și în administrarea Consiliului Local al Orașului Videle, județul Teleorman
i
  4.   H.G. nr.185/09-03-2005 
HOTĂRÂRE privind modificarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002
-
  5.   H.G. nr.186/09-03-2005 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.747/2004 privind transmiterea unor terenuri aflate în domeniul public al statului din administrarea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor
i
  6.   H.G. nr.194/17-03-2005 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea unor efecte ale calamităților naturale produse în județele Gorj și Harghita
i
  7.   O. nr.10/17-03-2005 (C.N.V.M.)
ORDIN pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 5/2005 privind preluarea ordinelor de vânzare a acțiunilor
V
  8.   O.U.G. nr.144/18-10-2005 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-


Miercuri, 14 aprilie 2021, 07:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.