Monitorul Oficial
nr. 215/14 martie 2005

Publicare
  1.   D.C.C. nr.113/24-02-2005 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 197 alin. 1 și 4 din Codul de procedură penală cu referire la art. 255 și art. 257 din același cod
V
  2.   H.G. nr.160/03-03-2005 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Educației și Cercetării
i
  3.   H.G. nr.161/03-03-2005 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al orașului Tășnad și în administrarea Consiliului Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare
i
  4.   H.G. nr.162/03-03-2005 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Dej și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Dej, județul Cluj
i
  5.   H.G. nr.163/03-03-2005 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Sagna, județul Neamț, și al municipiului Tecuci, județul Galați, și în administrarea consiliilor locale ale acestora
i
  6.   H.G. nr.164/03-03-2005 
HOTĂRÂRE pentru abrogarea și modificarea unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător și ale Hotărârii Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice
-
  7.   H.G. nr.165/03-03-2005 
HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale a Vămilor
A
  8.   H.G. nr.170/09-03-2005 
HOTĂRÂRE pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
A


Vineri, 23 aprilie 2021, 17:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.