Monitorul Oficial
nr. 149/18 februarie 2005

Publicare
  1.   D.C.C. nr.7/18-01-2005 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2781 alin. 12 din Codul de procedură penală
V
  2.   O.U.G. nr.6/10-02-2005 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcționarului public denumit manager public
V
  3.   H.G. nr.98/17-02-2005 
HOTĂRÂRE privind numirea unui consul general
i
  4.   O. nr.2.065/09-11-2004 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române, republicată
A
  5.   O. nr.34/09-02-2005 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului economiei și comerțului privind calcularea prețului mediu ponderat de achiziție a gazelor naturale din import pentru anul 2004, aplicabil la valorificarea gazelor naturale noi din producția internă în anul 2005
-
  6.   O. nr.65/16-02-2005 (M.M.S.S.F.)
ORDIN al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei pentru modificarea Ordinului ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 407/2004 privind dovedirea, în vederea recalculării pensiei, a absolvirii cursurilor de zi ale învățământului universitar
-
  7.   O. nr.113/15-02-2005 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind aprobarea cantităților de carne, de pește și de produse zootehnice, pe specii, pentru care se acordă subvenții în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 64/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenții, în anul 2005, producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru creșterea producției animaliere și piscicole, precum și a efectivelor de animale
-


Luni, 24 februarie 2020, 18:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.