Monitorul Oficial
nr. 84/25 ianuarie 2005

Publicare
  1.   D.C.C. nr.558/16-12-2004 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4041 alin. 1 din Codul de procedură civilă
V
  2.   D.C.C. nr.560/16-12-2004 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 180 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
V
  3.   O.G. nr.4/20-01-2005 
ORDONANȚĂ pentru aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2005
-
  4.   O.G. nr.5/20-01-2005 
ORDONANȚĂ pentru modificarea alin. (1) al art. 6 din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale
-
  5.   H.G. nr.59/21-01-2005 
HOTĂRÂRE pentru modificarea pct. 1 din anexa "Lista cuprinzând produsele din industria cărbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare și nemetalifere care se subvenționează de la bugetul de stat până la data de 31 decembrie 2006" la Hotărârea Guvernului nr. 1.609/2003 privind prețurile produselor subvenționate din sectorul minier
A
  6.   H.G. nr.61/21-01-2005 
HOTĂRÂRE privind trecerea unei suprafețe de teren aferente obiectivului de investiții în curs "Sala polivalentă" din domeniul privat al statului și din administrarea Prefecturii Județului Galați în domeniul public al județului Galați și în administrarea Consiliului Județean Galați
i
  7.   H.G. nr.62/21-01-2005 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) și d) din anexa nr. 3/13/07a la Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004
i


Miercuri, 14 aprilie 2021, 08:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.