Monitorul Oficial
nr. 1270/29 decembrie 2004

Publicare
  1.   D. nr.1.177/29-12-2004 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui consilier prezidențial
i
  2.   H.G. nr.2.343/14-12-2004 
HOTĂRÂRE privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al județului Iași și al unor unități administrativ-teritoriale de pe raza județului Iași și în administrarea Consiliului Județean Iași și a unor consilii locale din județul Iași
i
  3.   H.G. nr.2.355/21-12-2004 
HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetelor acțiunilor și proiectelor derulate în anul 2004 prin bugetul Secretariatului General al Guvernului
i
  4.   H.G. nr.2.362/21-12-2004 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea redistribuirii sumelor alocate din credite externe pe anul 2004
i
  5.   H.G. nr.2.366/21-12-2004 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor imobile, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Înaltei Curți de Casație și Justiție
i
  6.   H.G. nr.2.368/21-12-2004 
HOTĂRÂRE privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "GEIA PREF PAN" - S.R.L.
I
  7.   H.G. nr.2.392/21-12-2004 
HOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumului lunar al alocației de stat pentru copii
-
  8.   H.G. nr.2.393/21-12-2004 
HOTĂRÂRE privind indexarea cuantumului alocației lunare de plasament
-
  9.   H.G. nr.2.394/21-12-2004 
HOTĂRÂRE privind actualizarea alocației sociale cuvenite adulților nevăzători cu handicap grav și accentuat
-
  10.   H.G. nr.2.395/21-12-2004 
HOTĂRÂRE privind corectarea limitelor de venituri și indexarea cuantumului alocației familiale complementare și a alocației de susținere pentru familia monoparentală
-
  11.   H.G. nr.2.401/21-12-2004 
HOTĂRÂRE privind transmiterea cu titlu gratuit a unui bun mobil din patrimoniul Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în patrimoniul Secretariatului General al Camerei Deputaților
i
  12.   H.G. nr.2.455/28-12-2004 
HOTĂRÂRE pentru stabilirea destinației unor bunuri importate în scopul cercetării științifice în domeniul ingineriei seismice
i


Vineri, 23 aprilie 2021, 18:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.