Monitorul Oficial
nr. 1244/23 decembrie 2004

Publicare
  1.   O. nr.1.659/605/15-12-2004 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 172/113/2004 pentru aprobarea derulării programelor și subprogramelor de sănătate finanțate din bugetul de stat și din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2004
-
  2.   H.G. nr.2.196/30-11-2004 
HOTĂRÂRE privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri nenominalizate, situate pe raza administrativ teritorială a comunelor Broscăuți și Dimăcheni, județul Botoșani
-
  3.   H.G. nr.2.197/30-11-2004 
HOTĂRÂRE privind darea în administrare Ministerului Administrației și Internelor a unui imobil din domeniul public al statului, pentru Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brăila
i
  4.   H.G. nr.2.262/09-12-2004 
HOTĂRÂRE privind recunoașterea Organizației "Salvați Copiii" ca fiind de utilitate publică
I
  5.   H.G. nr.2.266/09-12-2004 
HOTĂRÂRE pentru darea în administrare Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului
i
  6.   H.G. nr.2.268/09-12-2004 
HOTĂRÂRE privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Consultativ de Design
-
  7.   H.G. nr.2.270/09-12-2004 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului geologic la nivel național privind direcțiile de desfășurare a activității de cercetare geologică a resurselor minerale în perioada 2005-2008
-
  8.   H.G. nr.2.271/09-12-2004 
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 27 din Normele tehnice de exploatare și comercializare a apelor minerale naturale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 760/2001
A
  9.   O. nr.265/14-12-2004 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unei licențe de concesiune pentru explorare
I
  10.   O. nr.855/10-12-2004 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, privind instituirea procedurii de administrare specială și de supraveghere financiară la Societatea Comercială Filiala "ICEMENERG-Service" - S.A
I


Sâmbătă, 17 aprilie 2021, 23:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.