Monitorul Oficial
nr. 1202/15 decembrie 2004

Publicare
  1.   H.C.D. nr.35/13-12-2004 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat
i
  2.   H.S. nr.56/13-12-2004 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea componenței Comisiei de validare a mandatelor de senatori
i
  3.   H.G. nr.2.166/30-11-2004 
HOTĂRÂRE privind trecerea unei părți dintr-un imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și în proprietatea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale și Resurse Radioactive - ICPMRR București
i
  4.   H.G. nr.2.182/30-11-2004 
HOTĂRÂRE privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "TIMCAVE CONSTRUCT" - S.A.
I
  5.   H.G. nr.2.187/30-11-2004 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda în administrarea Ministerului Justiției
i
  6.   H.G. nr.2.190/30-11-2004 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea concesionării serviciilor de siguranță legarea-dezlegarea navelor maritime și remorcajul de manevră a navelor maritime în porturile Constanța, Midia și Mangalia
i
  7.   H.G. nr.2.248/09-12-2004 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Educației și Cercetării din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
i
  8.   H.G. nr.2.256/09-12-2004 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea plății contribuțiilor financiare anuale ale României la resursele comune ale Comandamentelor Corpurilor NATO de Reacție Rapidă
I
  9.   H.G. nr.2.261/09-12-2004 
HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării și garantării unui credit extern în favoarea Societății Comerciale "Pharmaser" - S.A. pentru construirea și dotarea unei unități pentru producția de soluții perfuzabile
-
  10.   H.G. nr.2.247/09-12-2004 
HOTĂRÂRE privind schimbarea titularului dreptului de proprietate și de administrare asupra unor imobile
i


Duminică, 18 aprilie 2021, 00:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.