Monitorul Oficial
nr. 1167/9 decembrie 2004

Publicare
  1.   H.G. nr.2.084/24-11-2004 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul privat al statului
I
  2.   H.G. nr.2.102/24-11-2004 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații
-
  3.   H.G. nr.2.105/24-11-2004 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.211/2001 privind înființarea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii
-
  4.   H.G. nr.2.114/24-11-2004 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor terenuri în suprafață totală de 450,97 ha din domeniul privat al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva
i
  5.   H.G. nr.2.118/24-11-2004 
HOTĂRÂRE privind transmiterea suprafeței de 309,87 ha din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domenilor Statului și a suprafeței de 375,00 ha ce constituie Lacul Blasova, aflată în administrarea Administrației Naționale "Apele Române", în domeniul public al județului Brăila și în administrarea Consiliului Județean Brăila
i
  6.   H.G. nr.2.157/30-11-2004 
HOTĂRÂRE privind unele măsuri de procesare și valorificare a stocului de uraniu în diuranat de sodiu, produs până în anul 1993
i
  7.   H.G. nr.2.158/30-11-2004 
HOTĂRÂRE privind transmiterea lacului Zăton în suprafață de 450 ha din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al județului Brăila și în administrarea Consiliului Județean Brăila
i
  8.   H.G. nr.2.161/30-11-2004 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Reabilitarea și modernizarea blocurilor energetice nr. 3 și 6 din Societatea Comercială «Complexul Energetic Turceni» - S.A.", județul Gorj
i
  9.   O. nr.260/03-12-2004 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licențe de concesiune pentru explorare
I
  10.   O. nr.883/24-11-2004 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor tehnice de clasificare a carcaselor de ovine
V
  11.   O. nr.1.889/15-10-2004 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea unor proceduri privind agrementul tehnic în construcții
-


Duminică, 18 aprilie 2021, 14:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.