Monitorul Oficial
nr. 1103/25 noiembrie 2004

Publicare
  1.   L. nr.518/23-11-2004 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 47/2004 privind unele măsuri referitoare la finalizarea privatizării unor societăți comerciale aflate în dificultate
-
  2.   D. nr.965/22-11-2004 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 47/2004 privind unele măsuri referitoare la finalizarea privatizării unor societăți comerciale aflate în dificultate
i
  3.   O.U.G. nr.106/16-11-2004 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea indemnizațiilor unor aleși locali pentru anul 2005
V
  4.   O.U.G. nr.107/16-11-2004 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea titlului capitolului II din anexa nr. Ib la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 191/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
V
  5.   H.G. nr.1.991/16-11-2004 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea redistribuirii sumelor alocate din credite externe pe anul 2004
i
  6.   H.G. nr.1.992/16-11-2004 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Turnu Măgurele, județul Teleorman, și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turnu Măgurele
i
  7.   H.G. nr.1.993/16-11-2004 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Chiajna, județul Ilfov, și în administrarea Consiliului Local al Comunei Chiajna
i
  8.   O.U.G. nr.108/16-11-2004 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societății Comerciale "Laminorul" - S.A. Brăila
N


Marți, 20 aprilie 2021, 11:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.