Monitorul Oficial
nr. 1093/24 noiembrie 2004

Publicare
  1.   H.G. nr.1.804/28-10-2004 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiilor Miercurea-Ciuc, județul Harghita, și Târgoviște, județul Dâmbovița, și în administrarea consiliilor locale ale acestora
i
  2.   H.G. nr.1.809/28-10-2004 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale
i
  3.   O. nr.1.076/640/30-08,09-09-2004 (M.S., M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului sănătății și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 84/91/2002 pentru aprobarea Normelor privind contaminanții din alimente, cu modificările și completările ulterioare
A
  4.   O. nr.1.403/553/01-11-2004 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 172/113/2004 pentru aprobarea derulării programelor și subprogramelor de sănătate finanțate din bugetul de stat și din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2004
-
  5.   O. nr.1.457/08-11-2004 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 39/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență
A


Luni, 19 aprilie 2021, 21:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.