Monitorul Oficial
nr. 1092/24 noiembrie 2004

Rectificare:
  1.   H.G. nr.1.170/23-07-2004 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al județului Suceava, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Suceava
-
  2.   H.G. nr.1.797/28-10-2004 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru sprijinirea eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române
i
Publicare
  3.   L. nr.494/12-11-2004 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
A
  4.   D. nr.929/11-11-2004 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
i
  5.   L. nr.501/17-11-2004 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 84/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați
-
  6.   D. nr.941/15-11-2004 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 84/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați
i
  7.   L. nr.502/17-11-2004 
LEGE privind asociațiile pensionarilor
V
  8.   D. nr.942/15-11-2004 
DECRET pentru promulgarea Legii privind asociațiile pensionarilor
i
  9.   H.G. nr.1.977/16-11-2004 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Sănătății - Direcția de Sănătate Publică a Județului Ilfov - în domeniul public al comunei Clinceni și în administrarea Consiliului Local al Comunei Clinceni, județul Ilfov
i
  10.   O. nr.30/15-11-2004 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice
A
  11.   O. nr.31/15-11-2004 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice
A
  12.   O. nr.32/17-11-2004 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Normativului pentru construcția liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1.000 V
A


Duminică, 11 aprilie 2021, 17:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.