Monitorul Oficial
nr. 1004/1 noiembrie 2004

Publicare
  1.   L. nr.441/26-10-2004 
LEGE privind realizarea Catedralei Mântuirii Neamului
A
  2.   D. nr.840/26-10-2004 
DECRET pentru promulgarea Legii privind realizarea Catedralei Mântuirii Neamului
i
  3.   H.G. nr.1.748/21-10-2004 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor terenuri din fondul funciar agricol, în suprafață totală de 370,84 ha, din domeniul privat al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva
i
  4.   H.G. nr.1.754/21-10-2004 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută și celelalte drepturi în valută și în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate
-
  5.   H.G. nr.1.755/21-10-2004 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea încheierii contractului privind componenta variabilă a onorariului încheiat între Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., Societatea Comercială Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Moldova" - S.A., Societatea Comercială Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Oltenia" - S.A. și Banc of America Securities Limited din Marea Britanie în vederea privatizării Societății Comerciale Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Moldova" - S.A. și a Societății Comerciale Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Oltenia" - S.A.
-
  6.   H.G. nr.1.761/21-10-2004 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiției din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
i
  7.   H.G. nr.1.762/21-10-2004 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiției din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
i
  8.   Decizie nr.8/22-10-2004 (A.N.R.M.)
DECIZIE privind încetarea concesiunii activităților miniere de explorare a tufurilor din perimetrul Buda, județul Bacău
I
  9.   O. nr.536/03-08-2004 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, privind aprobarea Normativului pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor care produc sau utilizează acetilenă
A


Vineri, 23 aprilie 2021, 18:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.