Monitorul Oficial
nr. 947/15 octombrie 2004

Publicare
  1.   O.U.G. nr.81/14-10-2004 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar
A
  2.   H.G. nr.1.646/07-10-2004 
HOTĂRÂRE privind recunoașterea Asociației Naționale a Caselor de Cultură ale Sindicatelor din România ca fiind de utilitate publică
I
  3.   H.G. nr.1.648/07-10-2004 
HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Almaș și în administrarea Consiliului Local al Comunei Almaș, județul Arad
i
  4.   H.G. nr.1.650/07-10-2004 
HOTĂRÂRE privind normarea parcului auto pentru activitatea specifică a Consiliului Național al Audiovizualului
A
  5.   H.G. nr.1.672/14-10-2004 
HOTĂRÂRE privind repartizarea sumei de 276,0 miliarde lei pentru asigurarea cheltuielilor de personal ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 91/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004
i
  6.   H.G. nr.1.673/14-10-2004 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
i
  7.   H.G. nr.1.674/14-10-2004 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Hunedoara
i
  8.   H.G. nr.1.675/14-10-2004 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Buzău
i


Vineri, 23 aprilie 2021, 18:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.