Monitorul Oficial
nr. 930/12 octombrie 2004

Rectificare:
  1.   O. nr.189/30-06-2004 (ISCCRPIR)
ORDIN al inspectorului de stat șef al Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat pentru aprobarea publicării Prescripției tehnice NC 1-81 "Prescripții tehnice pentru proiectarea, execuția, montarea, instalarea, exploatarea, repararea și verificarea instalațiilor stabile sub presiune cu funcții de securitate nucleară"
-
  2.   O. nr.190/30-06-2004 (ISCCRPIR)
ORDIN al inspectorului de stat șef al Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat pentru aprobarea publicării Prescripției tehnice NC 2-83 "Prescripții tehnice privind proiectarea, execuția, montarea, repararea, verificarea și exploatarea conductelor sub presiune și a elementelor de conducte din obiectivele și instalațiile nucleare"
-
  3.   O. nr.191/30-06-2004 (ISCCRPIR)
ORDIN al inspectorului de stat șef al Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat privind aprobarea publicării Prescripției tehnice NC 3-86 "Prescripții tehnice pentru proiectarea, execuția, montarea, exploatarea, repararea și verificarea pompelor din obiectivele și instalațiile nucleare"
-
  4.   O. nr.192/30-06-2004 (ISCCRPIR)
ORDIN al inspectorului de stat șef al Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat privind aprobarea publicării Prescripției tehnice NC 4-87 "Prescripții tehnice pentru proiectarea, execuția, montarea, exploatarea, repararea și verificarea armăturilor din obiectivele și instalațiile nucleare"
-
  5.   O. nr.193/30-06-2004 (ISCCRPIR)
ORDIN al inspectorului de stat șef al Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat pentru aprobarea publicării Prescripției tehnice NR 1-83 "Prescripții tehnice privind proiectarea, executarea, repararea, exploatarea și verificarea macaralelor, mecanismelor de ridicat și dispozitivelor auxiliare destinate să funcționeze în cadrul obiectivelor și instalațiilor nucleare"
-
  6.   H.G. nr.1.533/23-09-2004 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor pe anul 2004, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru reabilitarea și consolidarea unor lăcașuri de cult
i
Publicare
  7.   D.C.C. nr.330/16-09-2004 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 30 alin. (2) și ale art. 52 alin. (1) lit. u) și alin. (2) lit. f) din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere și autorizare a producției, importului și circulației unor produse supuse accizelor
V
  8.   D.C.C. nr.333/16-09-2004 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 488-493 și ale art. 497 din Codul de procedură civilă
V
  9.   H.G. nr.1.547/23-09-2004 
HOTĂRÂRE privind stabilirea taxelor pentru furnizarea datelor din Registrul național de evidență a pașapoartelor simple și din registrele județene și al municipiului București
A
  10.   H.G. nr.1.548/23-09-2004 
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.584/2002 privind schimbarea destinației unei părți dintr-un obiectiv de investiții situat în municipiul Pașcani, județul Iași, și trecerea acestuia din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a municipiului Pașcani
i
  11.   H.G. nr.1.549/23-09-2004 
HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării "Varianta ocolitoare a municipiului Pitești"
-
  12.   H.G. nr.1.572/30-09-2004 
HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare financiare
i
  13.   O. nr.1.470/30-09-2004 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru modificarea ordinelor ministrului finanțelor publice nr. 1.262/2004 și nr. 1.263/2004
-
  14.   O. nr.1.471/30-09-2004 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale obligațiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii octombrie 2004
I


Vineri, 23 aprilie 2021, 18:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.