Monitorul Oficial
nr. 916/7 octombrie 2004

Publicare
  1.   D.C.C. nr.353/23-09-2004 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor pct. 46 din secțiunea VIII "Dispoziții tranzitorii privind pensiile" a capitolului B "Pensii" din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 340/2001
V
  2.   H.G. nr.1.589/30-09-2004 
HOTĂRÂRE privind trecerea, fără plată, a unei clădiri din patrimoniul Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, Direcția Silvică Suceava, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Educației și Cercetării, pentru Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava, județul Suceava
i
  3.   H.G. nr.1.590/30-09-2004 
HOTĂRÂRE privind trecerea, fără plată, a unei clădiri din patrimoniul Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, Direcția Silvică Suceava, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Educației și Cercetării, pentru Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava, județul Suceava
i
  4.   O. nr.485/21-09-2004 (M.M.S.S.F.)
ORDIN al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei pentru aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformității echipamentelor individuale de protecție
i
  5.   O. nr.4.839/01-10-2004 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului educației și cercetării privind criteriile specifice și metodologia de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului național de protecție socială "Bani de liceu"
-


Marți, 20 aprilie 2021, 09:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.