Monitorul Oficial
nr. 910/6 octombrie 2004

Publicare
  1.   H.G. nr.1.579/30-09-2004 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea contribuției financiare anuale a României corespunzătoare anului 2004 la Programul comunitar de acțiune în domeniul sănătății publice (2003-2008)
-
  2.   H.G. nr.1.580/30-09-2004 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Parc tehnologic universitar IT la Universitatea din Craiova"
i
  3.   H.G. nr.1.582/30-09-2004 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Craiova și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, județul Dolj
i
  4.   H.G. nr.1.583/30-09-2004 
HOTĂRÂRE privind recunoașterea Asociației Române de Drept Umanitar ca fiind de utilitate publică
I
  5.   H.G. nr.1.584/30-09-2004 
HOTĂRÂRE privind recunoașterea Fundației Colegiului Național de Apărare ca fiind de utilitate publică
I
  6.   H.G. nr.1.585/30-09-2004 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", cu destinația de sediu pentru Oficiul Național pentru Cultul Eroilor
i
  7.   H.G. nr.1.586/30-09-2004 
HOTĂRÂRE privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul privat al comunei Pantelimon și în administrarea Consiliului Local al Comunei Pantelimon, județul Ilfov
i
  8.   H.G. nr.1.587/30-09-2004 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Reabilitarea colectării, transportului, tratării și depozitării deșeurilor solide în județul Dâmbovița"
i
  9.   H.G. nr.1.588/30-09-2004 
HOTĂRÂRE privind constituirea, organizarea și funcționarea Comisiei interministeriale pentru finalizarea politicii de stabilire a sistemului unitar de salarizare a funcționarilor publici
-


Vineri, 23 aprilie 2021, 18:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.