Monitorul Oficial
nr. 856/20 septembrie 2004

Publicare
  1.   D. nr.702/16-09-2004 
DECRET privind numirea unui ambasador
i
  2.   H.G. nr.1.487/09-09-2004 
HOTĂRÂRE privind achiziționarea serviciilor medicale de hemodializă și dializă peritoneală
-
  3.   H.G. nr.1.496/16-09-2004 
HOTĂRÂRE pentru completarea art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2003 privind acordarea unui ajutor umanitar și a 10 burse de studii Republicii Angola
-
  4.   H.G. nr.1.497/16-09-2004 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți dintr-un imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Târgu Jiu și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu, județul Gorj
i
  5.   H.G. nr.1.503/16-09-2004 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Olt
i
  6.   O. nr.21/08-09-2004 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind adaptarea cadrului de reglementare a pieței angro de energie electrică în vederea creșterii competitivității și funcționalității acesteia
-
  7.   O. nr.1.140/15-09-2004 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 755/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea și execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru instituțiile sanitare publice finanțate integral din venituri proprii
A
  8.   O. nr.1.144/15-09-2004 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind înființarea Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile
-
  9.   O. nr.1.172/22-06-2004 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Regulamentului privind standardele de instruire, confirmarea competenței și eliberarea brevetelor și a certificatelor de capacitate pentru personalul navigant maritim
A


Marți, 20 aprilie 2021, 10:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.