Monitorul Oficial
nr. 809/2 septembrie 2004

Publicare
  1.   H.G. nr.1.209/29-07-2004 
HOTĂRÂRE privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe mașini mobile nerutiere și a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă și stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze și particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecției atmosferei
A
  2.   H.G. nr.1.296/13-08-2004 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile și procedura de eliberare a acordului scris pentru folosirea denumirii, prevăzut la art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare
-
  3.   H.G. nr.1.328/19-08-2004 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.485/2003
-
  4.   H.G. nr.1.332/19-08-2004 
HOTĂRÂRE privind preluarea unor suprafețe de teren din domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și din administrarea unor consilii locale din județul Argeș în domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în vederea realizării activităților de interes național de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A
i
  5.   H.G. nr.1.333/19-08-2004 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 190/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și de utilizare a dispozitivelor medicale
-
  6.   O. nr.616/23-08-2004 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind aprobarea Normei tehnice pentru punerea în valoare și exploatarea exemplarelor de cireș din arboretele de amestec
A


Vineri, 23 aprilie 2021, 16:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.