Monitorul Oficial
nr. 780/25 august 2004

Publicare
  1.   H.G. nr.1.253/05-08-2004 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor suprafețe de teren din domeniul public al orașului Cernavodă, județul Constanța, și din administrarea Consiliului Local al Orașului Cernavodă în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în vederea realizării unor activități de utilitate publică de interes național de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.
i
  2.   H.G. nr.1.310/19-08-2004 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
i
  3.   H.G. nr.1.312/19-08-2004 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Schitu Golești și în administrarea Consiliului Local al Comunei Schitu Golești, județul Argeș
i
  4.   H.G. nr.1.313/19-08-2004 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Turnu Măgurele și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turnu Măgurele, județul Teleorman
i
  5.   H.G. nr.1.323/19-08-2004 
HOTĂRÂRE privind recunoașterea Asociației Institutul de Științe Administrative "Paul Negulescu" (I.S.A.) ca fiind de utilitate publică
I
  6.   O. nr.69/18-08-2004 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 144/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea regulilor de prevenire, control și eradicare a unor encefalopatii spongiforme transmisibile
A
  7.   O. nr.737/19-04-2004 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice "Ghid privind proiectarea sistemelor de consolidare a pereților din zidărie prin cămășuiri armate cu grile polimerice", indicativ GP-100-04
-
  8.   O. nr.1.071/14-07-2004 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru marcarea băuturilor alcoolice confiscate
-
  9.   H. nr.423/26-05-2004 (B.N.R.)
HOTĂRÂRE privind retragerea autorizației de funcționare a Cooperativei de credit CRICOVUL DULCE MORENI
i


Duminică, 26 septembrie 2021, 16:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.