Monitorul Oficial
nr. 751/18 august 2004

Rectificare:
  1.   O.G. nr.61/05-08-2004 
ORDONANȚĂ pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome
V
Publicare
  2.   D. nr.638/12-08-2004 
DECRET privind conferirea Ordinului național Pentru merit în grad de Ofițer
i
  3.   D. nr.639/12-08-2004 
DECRET privind conferirea Ordinului național Serviciul Credincios în grad de Cavaler
i
  4.   O.G. nr.64/13-08-2004 
ORDONANȚĂ pentru completarea art. 3 din Decretul-lege nr. 126/1990 privind unele măsuri referitoare la Biserica Română Unită cu Roma (greco-catolică)
V
  5.   H.G. nr.1.241/05-08-2004 
HOTĂRÂRE pentru actualizarea limitelor maxime de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
-
  6.   H.G. nr.1.242/05-08-2004 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 454/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a recipientelor simple sub presiune
A
  7.   H.G. nr.1.243/05-08-2004 
HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Greaca și în administrarea Consiliului Local al Comunei Greaca, județul Giurgiu
i
  8.   H.G. nr.1.244/05-08-2004 
HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al orașului Borșa și în administrarea Consiliului Local al Orașului Borșa, județul Maramureș
i
  9.   H.G. nr.1.245/05-08-2004 
HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Alba Iulia și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, județul Alba
i


Vineri, 23 aprilie 2021, 17:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.