Monitorul Oficial
nr. 743/17 august 2004

Publicare
  1.   H.G. nr.1.171/23-07-2004 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al județului Vrancea, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vrancea
-
  2.   H.G. nr.1.224/05-08-2004 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru Parchetul Național Anticorupție
i
  3.   H.G. nr.1.225/05-08-2004 
HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul privat al județului Timiș și în administrarea Consiliului Județean Timiș
i
  4.   H.G. nr.1.226/05-08-2004 
HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al orașului Șimleu Silvaniei și în administrarea Consiliului Local al Orașului Șimleu Silvaniei, județul Sălaj
i
  5.   H.G. nr.1.227/05-08-2004 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea plății contribuțiilor financiare ale României la resursele comune NATO
-
  6.   H.G. nr.1.228/05-08-2004 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea finanțării unor cheltuieli privind exploatarea Rețelei naționale de calculatoare în domeniul cercetării-dezvoltării
-
  7.   H.G. nr.1.231/05-08-2004 
HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Autorității Naționale pentru Tineret în domeniul public al comunei Măneciu și în administrarea Consiliului Local al Comunei Măneciu, județul Prahova
i
  8.   O. nr.677/12-12-2003 (M.M.S.S.F.)
ORDIN al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei pentru aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2003 ale Institutului Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale - I.N.C.S.M.P.S. București și Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii - I.N.C.D.P.M. București
-
  9.   O. nr.1.359/27-07-2004 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru modificarea Normelor metodologice privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice în trafic intern și internațional și pentru transporturi publice de persoane în trafic internațional, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și al ministrului turismului nr. 254/85/1996, precum și a Normelor metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor și microbuzelor utilizate pentru transporturi publice de persoane prin servicii regulate în trafic național, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 458/2002
-


Luni, 19 aprilie 2021, 22:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.