Monitorul Oficial
nr. 689/30 iulie 2004

Publicare
  1.   O. nr.295/1.192/19-07,30-06-2004 (M.A.I., M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului de stat, ministrul administrației și internelor, și al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind modificarea pct. 3 din anexa la Ordinul ministrului de stat, ministrul administrației și internelor, și al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 252/877/2004 pentru aprobarea nivelului studiilor și a condițiilor de ocupare a funcțiilor specifice din serviciile publice de salvamont
-
  2.   O.G. nr.52/23-07-2004 
ORDONANȚĂ privind unele măsuri financiare referitoare la bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
V
  3.   H.G. nr.1.147/23-07-2004 
HOTĂRÂRE privind trecerea unui teren din domeniul privat al statului și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor - Agenția de Protecție a Mediului Bihor
i
  4.   H.G. nr.1.150/23-07-2004 
HOTĂRÂRE privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Cluj și în administrarea Consiliului Județean Cluj
i
  5.   H.G. nr.1.151/23-07-2004 
HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Ploiești și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, județul Prahova
i
  6.   H.G. nr.1.152/23-07-2004 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Educației și Cercetării, pentru Clubul Copiilor Buziaș, județul Timiș
i
  7.   H.G. nr.1.155/23-07-2004 
HOTĂRÂRE privind stabilirea nivelului prețului național de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuințelor și al preparării apei calde
A
  8.   O. nr.954/27-07-2004 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind reglementarea acordării asistenței medicale pacienților din România de către specialiști aparținând unor clinici sau organizații umanitare din străinătate
-
  9.   Decizie nr.360/23-07-2004 (C.N.A.S.)
DECIZIE privind repartizarea fondului de stimulente pe case de asigurări de sănătate
-
  10.   C. nr.15/26-07-2004 (B.N.R.)
CIRCULARĂ pentru modificarea Regulamentului nr. 1/2001 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Incidentelor de Plăți
A


Duminică, 29 martie 2020, 19:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.