Monitorul Oficial
nr. 680/28 iulie 2004

Publicare
  1.   O.G. nr.51/23-07-2004 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România
-
  2.   H.G. nr.1.121/15-07-2004 
HOTĂRÂRE pentru modificarea lit. C din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
A
  3.   H.G. nr.1.123/15-07-2004 
HOTĂRÂRE privind înființarea Centrului Național al Dansului București
-
  4.   H.G. nr.1.126/15-07-2004 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției
-
  5.   O. nr.18/23-07-2004 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Procedurii de soluționare a neînțelegerilor privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public și emiterea avizelor de amplasament
A


Duminică, 11 aprilie 2021, 19:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.