Monitorul Oficial
nr. 675/27 iulie 2004

Publicare
  1.   H.G. nr.1.106/15-07-2004 
HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al orașului Sulina și în administrarea Consiliului Local al Orașului Sulina
i
  2.   H.G. nr.1.107/15-07-2004 
HOTĂRÂRE privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora
i
  3.   H.G. nr.1.108/15-07-2004 
HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2004 al Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare
i
  4.   H.G. nr.1.109/15-07-2004 
HOTĂRÂRE privind producția și finanțarea stocului de octoxid de uraniu necesar Unității 2 din cadrul obiectivului de investiții "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5 X 700 MW", în anul 2005
-
  5.   H.G. nr.1.110/15-07-2004 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale
i
  6.   H.G. nr.1.111/15-07-2004 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unei construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
i
  7.   O. nr.222/14-06-2004 (M.C.T.I.)
ORDIN al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației privind punerea în funcțiune a Sistemului național unic pentru apeluri de urgență la nivelul municipiului București
-


Vineri, 23 aprilie 2021, 17:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.