Monitorul Oficial
nr. 659/22 iulie 2004

Publicare
  1.   L. nr.330/08-07-2004 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2000 pentru modificarea și completarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/1997 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților evreiești din România, respectiv a anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România
-
  2.   D. nr.559/06-07-2004 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2000 pentru modificarea și completarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/1997 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților evreiești din România, respectiv a anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România
i
  3.   L. nr.331/08-07-2004 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2003 pentru completarea Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
-
  4.   D. nr.560/06-07-2004 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2003 pentru completarea Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
i
  5.   L. nr.332/08-07-2004 
LEGE pentru declararea ca oraș a comunei Dragomirești, județul Maramureș
-
  6.   D. nr.561/06-07-2004 
DECRET privind promulgarea Legii pentru declararea ca oraș a comunei Dragomirești, județul Maramureș
i
  7.   D. nr..575/08-07-2004 
DECRET privind conferirea unor decorații
i
  8.   H.G. nr.1.022/25-06-2004 
HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Agenției Române de Intervenții și Salvare Navală - ARISN
-
  9.   O. nr.15/02-06-2004 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea tarifelor și indicilor specifici utilizați la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de medie și joasă tensiune
A
  10.   O. nr.16/09-07-2004 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea tarifelor de emitere a avizelor de amplasament și a avizelor tehnice de racordare practicate de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
A
  11.   O. nr.904/11-05-2004 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice Normativ pentru execuția rosturilor din asfalt turnat armat în vederea asigurării continuizării căii la podurile de șosea din beton armat și beton precomprimat - revizuire CD 118-79, indicativ CD 118-2003
-
  12.   O. nr.905/11-05-2004 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice Normativ privind execuția straturilor bituminoase foarte subțiri la rece - revizuire AND 523-98, indicativ AND 523-2003
-
  13.   O. nr.906/11-05-2004 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice Normativ privind reciclarea mixturilor asfaltice la cald, în stații fixe - revizuire DD 509-89, indicativ DD 509-2003
-
  14.   O. nr.918/12-05-2004 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice Normativ privind caracteristicile tehnice ale bitumului neparafinos pentru drumuri - revizuire AND 537-98, indicativ AND 537-2003
-


Duminică, 11 aprilie 2021, 19:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.