Monitorul Oficial
nr. 637/14 iulie 2004

Rectificare:
  1.   H.G. nr.927/10-06-2004 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației
A
Publicare
  2.   D.C.C. nr.258/17-06-2004 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 78 alin. 3 din Codul de procedură civilă
V
  3.   H.G. nr.973/15-06-2004 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Condițiilor și a procedurii de vânzare către utilizatori, la cerere, a spațiilor destinate creației artistice, aflate în proprietatea privată a statului și în administrarea consiliilor județene, consiliilor locale ori a altor instituții sau autorități publice ori în patrimoniul regiilor autonome
-
  4.   H.G. nr.1.001/25-06-2004 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori, semnate la București la 19 septembrie 2003 și la Londra la 17 octombrie 2003 și 4 noiembrie 2003, între Guvernul României și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare la Acordul de împrumut - Programul de dezvoltare a utilităților municipale, etapa a II-a, dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 4 august 1997
-
  5.   O. nr.1.085/07-06-2004 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru înlocuirea anexelor la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 1.835/2002 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile și operațiunile specifice desfășurate sau pentru activitățile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română, cu modificările ulterioare
A
  6.   H. nr.152/25-05-2004 (B.N.R.)
HOTĂRÂRE privind retragerea autorizației de funcționare a Cooperativei de credit GRĂDIȘTEA POIENI
i
  7.   H. nr.168/25-05-2004 (B.N.R.)
HOTĂRÂRE privind retragerea autorizației de funcționare a Cooperativei de credit SF. NICOLAE CREVEDIA
i
  8.   H. nr.176/25-05-2004 (B.N.R.)
HOTĂRÂRE privind retragerea autorizației de funcționare a Cooperativei de credit 30 DECEMBRIE CARAULA
i
  9.   H. nr.177/25-05-2004 (B.N.R.)
HOTĂRÂRE privind retragerea autorizației de funcționare a Cooperativei de credit DESNATUIU CARPEN
i
  10.   H. nr.178/25-05-2004 (B.N.R.)
HOTĂRÂRE privind retragerea autorizației de funcționare a Cooperativei de credit AJUTORUL CELARU
i
  11.   H. nr.179/25-05-2004 (B.N.R.)
HOTĂRÂRE privind retragerea autorizației de funcționare a Cooperativei de credit PROGRESUL CETATE
i


Miercuri, 28 octombrie 2020, 10:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.