Monitorul Oficial
nr. 608/6 iulie 2004

Publicare
  1.   H.G. nr.939/10-06-2004 
HOTĂRÂRE privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei Naționale pe Probleme de Populație
A
  2.   H.G. nr.964/15-06-2004 
HOTĂRÂRE privind emiterea Acordului de mediu pentru finalizarea și punerea în funcțiune a Unității 2 din cadrul obiectivului de investiții "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5x700 MW(e)"
-
  3.   H.G. nr.984/25-06-2004 
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.073/2001 privind organizarea și funcționarea Institutului Român de Studii Internaționale "Nicolae Titulescu"
A
  4.   H.G. nr.996/25-06-2004 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Agenției de Protecție a Mediului Ilfov în administrarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, autorități aflate în subordinea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor
i
  5.   H.G. nr.998/25-06-2004 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în administrarea Ministerului Apărării Naționale
i
  6.   O. nr.927/17-06-2004 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind procedura de declarare și stabilire a impozitului pe veniturile din activități agricole
A
  7.   C. nr.13/17-06-2004 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind punerea în circulație, în scop numismatic, a unui set de monede din argint, reprezentând emisiunea monetară "Monumente de artă feudală creștină"
-
  8.   H. nr.118/25-05-2004 (B.N.R.)
HOTĂRÂRE privind retragerea autorizației de funcționare a Cooperativei de credit BUCEGI MOECIU
i
  9.   H. nr.119/25-05-2004 (B.N.R.)
HOTĂRÂRE privind retragerea autorizației de funcționare a Cooperativei de credit ÎNFRĂȚIREA PÂRSCOV
i
  10.   H. nr.80/24-06-2004 (CREDITCOOP)
HOTĂRÂRE privind instituirea măsurii de administrare specială la Cooperativa de credit "Voința" Șimian, județul Mehedinți
i


Duminică, 29 martie 2020, 19:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.