Monitorul Oficial
nr. 536/15 iunie 2004

Publicare
  1.   O.U.G. nr.45/10-06-2004 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea alin. (2) al art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
V
  2.   H.G. nr.881/03-06-2004 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei de privatizare a unor societăți comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului, pentru anul 2004
-
  3.   H.G. nr.886/03-06-2004 
HOTĂRÂRE privind aprobarea duratei contractului de concesiune a unor bunuri proprietate publică a statului, care se atribuie direct Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
-
  4.   H.G. nr.887/03-06-2004 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003
-
  5.   H.G. nr.900/10-06-2004 
HOTĂRÂRE privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
i
  6.   H. nr.36/25-05-2004 (B.N.R.)
HOTĂRÂRE privind retragerea autorizației de funcționare a Cooperativei de credit ALBINA CURTICI
i
  7.   H. nr.37/25-05-2004 (B.N.R.)
HOTĂRÂRE privind retragerea autorizației de funcționare a Cooperativei de credit PODGORIA GHIOROC
i
  8.   H. nr.38/25-05-2004 (B.N.R.)
HOTĂRÂRE privind retragerea autorizației de funcționare a Cooperativei de credit CRIȘUL ALB INEU
i


Miercuri, 27 mai 2020, 03:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.