Monitorul Oficial
nr. 419/11 mai 2004

Publicare
  1.   D.C.C. nr.144/25-03-2004 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 și art. 27 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare
V
  2.   H.G. nr.658/29-04-2004 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
i
  3.   H.G. nr.659/29-04-2004 
HOTĂRÂRE privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul privat al statului
i
  4.   H.G. nr.660/29-04-2004 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea extinderii înlesnirilor la plată prevăzute la art. 18 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare, pentru unele societăți comerciale din portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului
-
  5.   H.G. nr.662/29-04-2004 
HOTĂRÂRE privind deschiderea Punctului feroviar de trecere a frontierei de stat și înființarea Biroului vamal de control și vămuire la frontiera Carei (România) - Agerdomajor - Tiborszallas (Ungaria)
-


Vineri, 23 aprilie 2021, 18:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.