Monitorul Oficial
nr. 416/10 mai 2004

Publicare
  1.   D.C.C. nr.146/25-03-2004 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II alin. 2 și 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă
V
  2.   H.G. nr.639/29-04-2004 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național Brăila în domeniul public al județului Brăila și în administrarea Consiliului Județean Brăila
i
  3.   O. nr.280/26-04-2004 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea modelului și conținutului formularului de cazier tehnic de exploatare a masei lemnoase
-
  4.   O. nr.471/15-03-2004 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind evaluarea stării de degradare a îmbrăcăminților din beton de ciment ale suprafețelor aeroportuare", indicativ NP-085-2004
-
  5.   Decizie nr.620/30-04-2004 (A.N.R.G.N.)
DECIZIE pentru aprobarea Normelor privind prevenirea abuzului de poziție dominantă pe piața internă de gaze naturale
-
  6.   C. nr.9/30-04-2004 (B.N.R.)
CIRCULARĂ pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii
V


Miercuri, 03 iunie 2020, 13:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.