Monitorul Oficial
nr. 402/5 mai 2004

Publicare
  1.   H.S. nr.17/29-04-2004 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 30/2001 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Senatului
i
  2.   H.G. nr.644/29-04-2004 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Consiliului Local al Comunei Corlățel, județul Mehedinți
i
  3.   H.G. nr.645/29-04-2004 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe perioada 1 ianuarie-30 aprilie 2004 al Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului
-
  4.   H.G. nr.647/29-04-2004 
HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.498/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea continuității tratamentului bolnavilor cuprinși în programele de sănătate finanțate din bugetul Ministerului Sănătății și din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate
-
  5.   H.G. nr.648/29-04-2004 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
i
  6.   H.G. nr.649/29-04-2004 
HOTĂRÂRE privind trecerea, cu titlu gratuit, a activelor cu caracter social "Creșă-Grădiniță" și "Stadion" din domeniul privat al statului și din patrimoniul Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A. - Sucursala Electrocentrale Doicești în domeniul public al comunei Doicești și în administrarea Consiliului Local al Comunei Doicești, județul Dâmbovița
i
  7.   H.G. nr.651/29-04-2004 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului
i
  8.   H.G. nr.652/29-04-2004 
HOTĂRÂRE pentru revocarea din funcția de președinte al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și de membru al Plenului acestuia
i


Vineri, 23 aprilie 2021, 18:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.