Monitorul Oficial
nr. 390/3 mai 2004

Publicare
  1.   L. nr.135/26-04-2004 
LEGE pentru înființarea comunei Bereni, județul Mureș, prin reorganizarea comunei Măgherani
-
  2.   D. nr.273/22-04-2004 
DECRET privind promulgarea Legii pentru înființarea comunei Bereni, județul Mureș, prin reorganizarea comunei Măgherani
i
  3.   D.C.C. nr.168/01-04-2004 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 37 alin. (4) din Legea energiei electrice nr. 318/2003
V
  4.   H.G. nr.604/21-04-2004 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale - Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a Județului Vrancea în domeniul public al comunei Străoane, județul Vrancea, și în administrarea Consiliului Local al Comunei Străoane
i
  5.   H.G. nr.609/21-04-2004 
HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al comunei Gârbova, județul Alba, și în administrarea Consiliului Local al Comunei Gârbova
i
  6.   H.G. nr.610/21-04-2004 
HOTĂRÂRE privind transmiterea, fără plată, a unor imobile situate în comuna Milcoiu, județul Vâlcea, din proprietatea privată a statului și din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale - Agenția Domeniilor Statului în proprietatea publică a comunei Milcoiu și în administrarea Consiliului Local al Comunei Milcoiu, județul Vâlcea
i
  7.   H.G. nr.611/21-04-2004 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru înlăturarea unor efecte ale calamităților naturale produse în județul Vâlcea
i


Miercuri, 01 decembrie 2021, 11:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.