Monitorul Oficial
nr. 366/27 aprilie 2004

Publicare
  1.   O. nr.137/3455/225.758/29-03,30-03,08-04-2004 (M.M.S.S.F., M.A.E., M.E.C.)
ORDIN al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei, al ministrului afacerilor externe și al ministrului delegat pentru comerț pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic și consular, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 595/2003
A
  2.   D.C.C. nr.20/27-01-2004 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare
V
  3.   H.G. nr.569/15-04-2004 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți de imobil proprietate publică a statului, din administrarea Agenției Naționale pentru Locuințe în administrarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă
i
  4.   H.G. nr.575/15-04-2004 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori, semnate la București la 3 decembrie 2003 și la Paris la 17 decembrie 2003, între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 3 august 2000 și la București la 14 august 2000
-
  5.   H.G. nr.578/15-04-2004 
HOTĂRÂRE privind trecerea pentru cauză de utilitate publică a obiectivului "Spital cu Dispensar Policlinic Sinaia - investiție nefinalizată - din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății în domeniul public al județului Prahova și în administrarea Consiliului Județean Prahova
i
  6.   H.G. nr.579/15-04-2004 
HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Serviciului Român de Informații în domeniul public al municipiului Galați și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galați, județul Galați
i
  7.   H.G. nr.580/15-04-2004 
HOTĂRÂRE privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor județene și comunale a unor drumuri situate în județul Bihor
-
  8.   H.G. nr.581/15-04-2004 
HOTĂRÂRE privind schimbarea titularului dreptului de proprietate și de administrare asupra unor terenuri situate în municipiul Bârlad, județul Vaslui
i


Vineri, 23 aprilie 2021, 18:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.