Monitorul Oficial
nr. 248/22 martie 2004

Publicare
  1.   D. nr.127/11-03-2004 
DECRET privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofițer
i
  2.   D. nr.128/11-03-2004 
DECRET privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler
i
  3.   D. nr.129/12-03-2004 
DECRET privind conferirea ordinelor naționale Pentru Merit în grad de Comandor și Serviciul Credincios în grad de Ofițer
i
  4.   D. nr.130/12-03-2004 
DECRET privind conferirea Ordinului Meritul Sportiv
i
  5.   D.C.C. nr.64/17-02-2004 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 164 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
V
  6.   H.G. nr.289/04-03-2004 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Oficiului Național al Monumentelor Istorice în administrarea Institutului Național al Monumentelor Istorice
I
  7.   H.G. nr.294/04-03-2004 
HOTĂRÂRE privind transmiterea cu titlu gratuit a unor active cu caracter social din patrimoniul Companiei Naționale a Huilei - S.A. Petroșani în domeniul public al orașului Vulcan, județul Hunedoara, și în administrarea Consiliului Local al Orașului Vulcan
i
  8.   H.G. nr.295/04-03-2004 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a Județului Buzău în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor al Județului Buzău
I
  9.   H.G. nr.296/04-03-2004 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Mărirea gradului de siguranță a instalațiilor aferente stației 400/220/110/10 KV București Sud"
i
  10.   H.G. nr.300/04-03-2004 
HOTĂRÂRE privind schimbarea titularului dreptului de proprietate și de administrare asupra unor imobile situate în orașul Săveni, județul Botoșani
I
  11.   H.G. nr.302/04-03-2004 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea plății contribuțiilor voluntare, în lei, ale României la programele și fondurile de dezvoltare ale ONU pe anul 2004
-
  12.   Decizie nr.332/10-03-2004 (A.N.R.G.N.)
DECIZIE privind retragerea acreditării de consumator eligibil de gaze naturale Societății Comerciale "Prescon B.V." - S.A.
i
  13.   Decizie nr.333/10-03-2004 (A.N.R.G.N.)
DECIZIE privind retragerea acreditării de consumator eligibil de gaze naturale Societății Comerciale "AZOMUREȘ" - S.A.
i
  14.   Decizie nr.334/10-03-2004 (A.N.R.G.N.)
DECIZIE privind retragerea acreditării de consumator eligibil de gaze naturale Societății Comerciale "Uzina Termoelectrică Midia" - S.A.
i
  15.   Decizie nr.339/11-03-2004 (A.N.R.G.N.)
DECIZIE privind aprobarea duratelor reglementate pentru amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
A
  16.   O. nr.51/12-03-2004 (C.C.)
ORDIN referitor la modificarea plafonului prevăzut la art. 20 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, modificată prin Legea nr. 603/2003
A


Miercuri, 28 octombrie 2020, 10:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.