Monitorul Oficial
nr. 115/9 februarie 2004

Rectificare:
  1.   H.G. nr.1.413/04-12-2003 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil în domeniul public al statului
i
Publicare
  2.   D.C.C. nr.438/20-11-2003 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4, art. 10 alin. 1, 3 și 5 și art. 17 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, republicată
V
  3.   D.C.C. nr.475/09-12-2003 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 208/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării și a dispozițiilor art. 471 din Legea nr. 137/2002
V
  4.   D.C.C. nr.12/20-01-2004 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 din Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii
V
  5.   D.C.C. nr.33/29-01-2004 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (11) teza a doua și art. 12 alin. (1) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2001 privind soluționarea contestațiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finanțelor Publice, aprobată și modificată prin Legea nr. 506/2001
V
  6.   H.G. nr.81/29-01-2004 
HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgență
i
  7.   H.G. nr.82/29-01-2004 
HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare financiare
i


Duminică, 11 aprilie 2021, 18:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.