Monitorul Oficial
nr. 38/16 ianuarie 2004

Publicare
  1.   D.C.C. nr.472/09-12-2003 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
V
  2.   H.G. nr.1.613/23-12-2003 
HOTĂRÂRE privind modificarea componenței Grupului de lucru pentru elaborarea și monitorizarea Planului de acțiuni referitor la îmbunătățirea mediului de afaceri, stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 803/2001
-
  3.   Decizie nr.1.077/18-12-2003 (A.N.R.G.N.)
DECIZIE privind modificarea și completarea contractelor-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi
A
  4.   O. nr.6/07-01-2004 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului economiei și comerțului privind măsurile ce se impun pentru perioada ciclului de injecție 2004 în depozitele subterane de înmagazinare a gazelor naturale, pentru asigurarea cantităților destinate completării surselor interne din structura consumului de gaze naturale pe perioada iernii 2004-2005
-
  5.   O. nr.20/8/13-01-2004 (A.N.R.G.N., A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale și al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale și al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 594/141/2003 privind aprobarea prețurilor și stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale
A
  6.   O. nr.43/09-01-2004 (M.A.P.A.M.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru autorizarea și recunoașterea öociației Degustătorilor Autorizați din România (ADAR)
-


Luni, 21 septembrie 2020, 22:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.