Monitorul Oficial
nr. 16/8 ianuarie 2004

Publicare
  1.   H.G. nr.1.566/18-12-2003 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 674/2003 privind transferul fără plată al activului "Cazan de apă fierbinte - CAF 100 Gcal/h", al terenului, instalațiilor și clădirilor aferente din proprietatea privată a statului și din patrimoniul Companiei Naționale "Romarm" - S.A., Filiala Societatea Comercială "Metrom" - S.A. Brașov, în proprietatea publică a municipiului Brașov și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov, județul Brașov
i
  2.   H.G. nr.1.568/18-12-2003 
HOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumului contribuțiilor anuale directe ale titularilor de autorizație nucleară și a termenului de plată a acestora
-
  3.   H.G. nr.1.569/18-12-2003 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 625/1999 privind reorganizarea și funcționarea Centrului Național pentru Încercarea și Expertizarea Produselor "Larex"
A
  4.   H.G. nr.1.570/18-12-2003 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
-
  5.   H.G. nr.1.571/18-12-2003 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută și celelalte drepturi în valută și în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate
-
  6.   H.G. nr.1.573/18-12-2003 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor imobile în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
i
  7.   O. nr.38/19-12-2003 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de rețea
A
  8.   Decizie nr.494/22-12-2003 (A.N.R.E.)
DECIZIE privind acordarea autorizației pentru înființarea obiectivului energetic "Stația electrică 110/20 kV Noua" Societății Comerciale Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Transilvania Sud" - S.A.
i
  9.   O. nr.1.852/22-12-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind modelul marcajelor aplicate asupra unor produse accizabile și procedura de achiziționare a acestora
A


Sâmbătă, 17 aprilie 2021, 23:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.