Monitorul Oficial
nr. 11/8 ianuarie 2004

Publicare
  1.   L. nr.591/22-12-2003 
LEGE pentru modificarea Legii nr. 8/2003 privind Ordinul Meritul Cultural și Medalia Meritul Cultural
-
  2.   D. nr.910/22-12-2003 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 8/2003 privind Ordinul Meritul Cultural și Medalia Meritul Cultural
i
  3.   H.G. nr.1.539/18-12-2003 
HOTĂRĂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2003 privind alocația familială complementară și alocația de susținere pentru familia monoparentală
-
  4.   H.G. nr.1.556/18-12-2003 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în administrarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului pentru Universitatea "Eftimie Murgu“ din Reșița
i


Vineri, 23 aprilie 2021, 18:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.